top of page
Denise Abadji 2023.jpg

Denise
Abadji

Specialisttandläkare

Denise Abadji arbetar som specialisttandläkare i parodontologi (tandlossningssjukdomar) och implantologi (implantatkirurgi).

 

Denise tog sin tandläkarexamen på Karolinska Institutet 2005 och började tidigt under grundutbildningen att intressera sig för individer med parodontit (tandlossning). 
Hon började sin yrkesbana som allmäntandläkare i Örebro. Under de åren fick hon möjligheten att utöka sina kunskaper i parodontologi genom en assistenttandläkartjänst på specialistkliniken i parodontologi. 
Därefter arbetade hon som sjukhustandläkare på Medicinsk tandvård Danderyds sjukhus, där fokus låg på patienter med särskilda behov och narkostandvård. 
Men drömmen om att få jobba med parodontologi på heltid växte sig starkare och Denise sökte sig vidare och kom in på specialistutbildningen år 2012. Efter tre års specialiststudier examinerades hon som specialisttandläkare i parodontologi år 2015.
 
Sedan januari 2017 har Denise arbetat som parodontolog på Specialisttandläkarna i Nacka. Utöver sitt kliniska arbete är hon en uppskattad föreläsare nationellt och har även arbetat som klinisk handledare  åt tandläkare som genomgår sin specialistutbildning i Stockholm, Östersund och Sundsvall.

Parodontit (Tandlossning)

Parodontit är en kronisk inflammationssjukdom som

drabbar mellan 30-50% av befolkningen.
Den svårare formen, som oftast drabbar yngre individer,

noteras hos upp till 10% av populationen.

Sjukdomen orsakar en fortlöpande förlust av

tandens stödjevävnader dvs. käkben och tandfäste.

Om sjukdomen inte behandlas kan den leda till tandförlust.


Det finns flera bakomliggande orsaker till utvecklingen

av parodontit. Till de vanligaste hör

ärftliga faktorer, bristande munhygien och rökning.
Vissa systemsjukdomar som t.ex. diabetes har också visat sig

ha ett samband med parodontit.
 
De viktigaste åtgärderna för att stoppa fortsatt sjukdomsutveckling
vid behandling av parodontit är en förbättrad munhygien och rökstopp. 
Behandlingen utgörs av en noggrann rengöring av tandens stödjevävnader hos en tandhygienist. Ibland måste denna behandling även utföras kirurgiskt hos en specialisttandläkare. Då sjukdomen är kronisk är det viktigt med regelbunden stödbehandling för att förebygga sjukdomsåterfall.
 
Tandimplantat kan också drabbas av tandlossning.

Sjukdomen kallas då periimplantit. 

Rotkanal
Services
Dental Implant Detail.jpg
Behandlingar

Parodontit (tandlossning)

Undersökning, terapiplanering och kirurgisk behandling.

 

Periimplantit (tandlossning kring tandimplantat)

Undersökning, terapiplanering och kirurgisk behandling.

 

Implantatbehandling

Ersättning av förlorade tänder med tandimplantat.

 

Mjukvävnadsbehandling

Korrigerande mjukvävnadskirurgi vid t.ex. blottade tandhalsar.

 

Regenerativ kirurgi

Återskapa förlorat fäste kring tänder med bendefekter

orsakade av tandlossning.

 

Benuppbyggnad

Återskapa förlorad benvolym för att möjliggöra implantatbehandling.

Preprotetisk kirurgisk kronförlängning 
Tandförlängning för att möjliggöra protetisk (kron- och bro) terapi

Kontakt
QR 2023.png
tandvardlogo.png

Kontakt

Abadji Specialisttandvård AB

E-post:

abadjispecialisttandvard@gmail.com

Hör av dig

bottom of page