VÄLKOMMEN

Denise Abadji

Specialisttandläkare

Denise Abadji arbetar som specialisttandläkare
i parodontologi (tandlossningssjukdomar) och implantatkirurgi.

Utöver sitt arbete som övertandläkare på GHP Specialisttandläkarna Nacka i Stockholm så utför hon även konsultuppdrag.

 

Denise tog sin tandläkarexamen på Karolinska Institutet 2005 och började tidigt att intressera sig för individer med parodontit (tandlossning).

Under några års tid arbetade hon som sjukhustandläkare på Medicinsk tandvård på Danderyds Sjukhus, där fokus låg på patienter med särskilda behov och narkostandvård.

Hon har också varit en mycket uppskattad klinisk handledare åt tandläkare som genomgår sin specialistutbildning i Stockholm, Östersund och Sundsvall.

 

AKADEMISKA

MERITER

Specialisttandläkarexamen i Parodontologi/Implantologi 2015

 

Specialisttandkliniken Skanstull/Kista, Folktandvården Stockholm, Stockholm.

Tandläkarexamen
2005

 

Karolinska Institutet, Stockholm.

 

PARODONTIT

Parodontit (Tandlossning)
 
Parodontit är en kronisk inflammationssjukdom som

drabbar mellan 30-50% av befolkningen.
Den svårare formen, som oftast drabbar yngre individer,

noteras hos upp till 10% av populationen.

Sjukdomen orsakar en fortlöpande förlust av

tandens stödjevävnader dvs. käkben och tandfäste.

Om sjukdomen inte behandlas kan den leda till tandförlust.


Det finns flera bakomliggande orsaker till utvecklingen

av parodontit. Till de vanligaste hör

ärftliga faktorer, bristande munhygien och rökning.
Vissa systemsjukdomar som t.ex. diabetes har också visat sig

ha ett samband med parodontit.
 
De viktigaste åtgärderna för att stoppa fortsatt sjukdomsutveckling
vid behandling av parodontit är en förbättrad munhygien och rökstopp. 
Behandlingen utgörs av en noggrann rengöring av tandens stödjevävnader hos en tandhygienist. Ibland måste denna behandling även utföras kirurgiskt hos en specialisttandläkare. Då sjukdomen är kronisk är det viktigt med regelbunden stödbehandling för att förebygga sjukdomsåterfall.
 
Tandimplantat kan också drabbas av tandlossning.

Sjukdomen kallas då periimplantit. 

 
 

BEHANDLINGAR


 
Parodontit (tandlossning)
Undersökning, terapiplanering och kirurgisk behandling.
 
Periimplantit (tandlossning kring tandimplantat)
Undersökning, terapiplanering och kirurgisk behandling.
 
Implantatbehandling
Ersättning av förlorade tänder med tandimplantat.
 
Mjukvävnadsbehandling
Korrigerande mjukvävnadskirurgi vid t.ex. blottade tandhalsar.
 
Regenerativ kirurgi
Återskapa förlorat fäste kring tänder med bendefekter

orsakade av tandlossning.
 
Benuppbyggnad
Återskapa förlorad benvolym för att möjliggöra implantatbehandling.

 
 

KURSER &

FÖRELÄSNINGAR

 PARODONTOLOGI FÖR ALLA
Diagnostik och behandlingsplanering för hela tandvårdsteamet.

 Föreläsningar:

Värd:

Privata Munhälsan

2019-04-08

Värd:

Praktikertjänst

2019-10-18

Värd:

Gerodontidagarna & Ability Conferences

2017

KONTAKT

Klart! Meddelandet mottaget.