top of page

Tidigare Föreläsningar
Kurser & Mässor

Tylösand sep 2022.jpg

TYLÖSANDSDAGARNA
2022

Odontologisk Riksstämma & Swedental

Umeå
15 -17 November 2023

 
I den här föreläsningen vill talaren inspirera och visa på möjligheter som finns vid behandlingen av patienter med långt gången grav parodontit.

Kan det verkligen vara så hopplöst att tången är den enda utvägen för dessa individer eller finns det alternativ?

Hur kan man handlägga dessa komplexa patientfall, som ofta kräver ett multidisciplinärt arbete?

Är tången verkligen en långsiktig lösning på problemet?

Upplev en inspirationsföreläsning ur ett kliniskt perspektiv om när maximalt blir optimalt hos individer med generellt grava parodontala skador.
Umeå 2023.jpg
bottom of page